Deze graszaadmengsels maken deel uit van het vaste Viva Flora gamma beschikbaar in de Viva Store.

Graszaad weidemengsels
 • Bio-Ron Graszaad weidemengsel 1: Ideaal doorzaai mengsel voor weiden die al voldoende klavers bevatten en/of overwegend uit raaigras bestaan. Geschikt voor alle weidegronden. 50% timothee, 20% roodzwenk, 15% kropaar, 15% beemdlang
 • Bio-Ron Graszaad weidemengsel 2: Ideaal doorzaai mengsel voor weiden die geen klavers bevatten.  Beter niet gebruiken voor nieuwe inzaai. Geschikt voor alle weidegronden. 25% timothee, 20% beemdlang, 10 % trosraaigras, 10% rietzwenk,10% raaigras, 5% kropaar, 10% rode klaver, 5% witte klaver, 5% incarnaat klaver
 • Bio-Ron Graszaad weidemengsel 3: Graszaadmengsel met natuurlijke stikstofbinders/klavers. Geschikt voor normale tot vochtige weidegrond. 35% timothee, 25% beemdlang, 10% roodzwenk, 10% raaigras, 10% trosraaigras, 6% witte klaver, 4% rode klaver
 • Bio-Ron Graszaad weidemengsel 4: Graszaadmengsel met natuurlijke stikstofbinders/klavers. Geschikt voor droge weidegrond. 25% beemdlang, 20% timothee, 10% roodzwenk, 10% raaigras, 10% rietzwenk, 15% kropaar, 6% witte klaver, 4% rode klaver

Bekijk de informatie onder Equi Grass zodat je overtuigd voor deze graszaad weidemengsels kiest.

Zaaiadvies graszaad weidemengsels

Ons klimaat vertoont een tendens naar zachtere winters waardoor we tot later in het najaar en soms ook vroeger in het voorjaar kunnen inzaaien. Zolang de gemiddelde bodemtemperatuur maar rond de 10 graden zit is het zaad kiemkrachtig genoeg om op te komen. Als het gras eenmaal 5 tot 10 cm hoog is, kan het zelfs al lichte vorst verdragen.

Grassen zaaien kan grof gezegd van maart tot en met oktober, uiteraard al naargelang de weersomstandigheden. Bij voorkeur begin oktober zolang het maar niet te droog is of al terug te koud, zodat de grassen zich verder kunnen ontwikkelen tegen het voorjaar.

Bij voorkeur kies je steeds om door te zaaien en niet volledig opnieuw te beginnen, dit heeft volgende voordelen:

 • Geen verstoring van het bodemleven
 • De humus wordt niet door het ploegen naar onder gebracht
 • Minder werk en daaraan verbonden kosten

Zeker bij het doorzaaien heeft oktober de voorkeur zodat je dit kan uitvoeren op kort gegraasd gras. Maak de toplaag wat los met een hark of weidesleep en strooi de zaden uit. Bij het doorzaaien zal het rendement van de zaden wat lager liggen door concurrentie van de reeds aanwezige vegetatie dus zal het waarschijnlijk nog eens herhaald moeten worden, met dat de bodem door een extensief management verandert zullen ook steeds meer verschillende planten bestaansrecht krijgen. Wil je van een weide met hoofdzakelijk Engels raaigras evolueren naar een biodiverse weide, dan kan je best 2 jaar op rij doorzaaien.

Bij nieuwe inzaai zullen meer planten / zaden direct een betere kans hebben maar zal de bodemkwaliteit uiteindelijk bepalen welke planten zich zullen kunnen vestigen. Hou bij een nieuwe inzaai ook rekening met minder gewenste kruiden die zullen opschieten zoals melganzevoet, nachtschade, knopkruid,  perzikkruid, akkerdistel,  enz. Door de bewerking van de bodem kunnen duizenden zaden die mogelijks al tientallen jaren liggen te wachten geactiveerd worden. Zeker bij een bodembewerking in het voorjaar gaan deze een extra kans krijgen. Bij kleinere percelen kies je er dan best voor om deze kruiden het eerste jaar allemaal uit te trekken voordat ze in het zaad komen. Laat de paarden pas op het nieuwe ingezaaide weide wanneer de grassen zich opnieuw hebben kunnen doorzaaien / vermeerderen. Voor een extra stevige beworteling van het gras kan ervoor gekozen worden om het gras eerst te maaien, dan terug op te laten schieten en dan pas de paarden toegang te geven tot de weide.

 • Dosering graszaadmengsels nieuwe inzaai is 40 a 50 kg per hectare oftewel 4 a 5 kg per 1000 m2
 • Dosering graszaadmengsels doorzaaien 2 jaar op rij 20 kg per hectare oftewel 2 kg per 1000 m2
 • Door de grassen helemaal tot bloei te laten komen zullen zij zichzelf doorzaaien, 1 gezaaid zaadje wordt 100 tot 1000 nieuwe zaadjes!
Graszaad gazonmengsel
 • Bio-Ron Graszaad gazonmengsel: Biologisch gazon en speelgras is een robuust en onbehandeld graszaadmengsel. Het blote-voeten-gazonmengsel zonder ‘vreemde’ stofjes. 55 % raaigras, 15 % veldbeemd, 10 % roodzwenk, 10 % beemdlang, 5 % timothee, 5 % rietzwenk
Zaaiadvies graszaad gazonmengsel

Gazon zaaien kan van maart tot en met oktober, uiteraard al naargelang de weersomstandigheden. Aanbevolen dosering per 100m2:

 • Machinaal inzaaien 1,5 à 2 kg
 • Handmatig inzaaien 2 à 3 kg
 • Doorzaaien 1 à 2 kg

Bron: Tekst gedeeltelijk van Bio-Ron.com