Staan je paarden in jachtgebied?

 

Staan je paarden zonder dat je het weet op een speelterrein voor jagers?
In Vlaanderen is de kans ongeveer 80% dat je paardenweide illegaal is opgenomen als jachtterrein!

Hoe komt dit?
Omdat een jachtgebied aaneengesloten en minstens 40 ha groot moet zijn om er te mogen jagen met een geweer, moeten jachtverenigingen gezien de schaarse beschikbare ruimte in Vlaanderen creatief zijn bij het jaarlijks indienen van hun jachtplannen. Zo werd bijvoorbeeld het domein van de dierenkliniek in Gent en een vogelopvangcentrum illegaal ingekleurd als jachtgebied.

Wat kan je hier aan doen?
Bekijk de situatie voor je perceel hieronder in stap 1. Meld je aan in stap 2 en haal je perceel uit het jachtgebied. Deel je actie en ervaringen in stap 3 en laat het de wereld weten in stap 4. Indien alle paardeneigenaren in actie schieten, zal het aantal jachtverenigingen in Vlaanderen sterk teruggedrongen worden!

Waarom in actie schieten?
Je wil toch niet dat men een haas of hert neerschiet tussen/naast je paarden?
Of dat je weide gebruikt wordt als doorgang naar het volgende perceel met mogelijk ontsnappende paarden tot gevolg.
Want dat recht claimen de jagers te hebben en je hebt geen poot om op te staan indien je perceel ingekleurd staat als jachtterrein.

Bekijk hieronder welke jachtplannen nu al ter discussie staan en zijn uitgekleurd. Een groen icoontje betekent dat één of meerdere percelen uit de aanvraag effectief uit het jachtplan zijn geschrapt. Een oranje icoontje geeft weer dat het verzoek nog in behandeling is. Een rood icoontje laat zien dat de aanvraag afgehandeld is, maar dat de percelen op een rechtmatige manier in een jachtplan opgenomen waren en een grijs icoontje tenslotte betekent dat na afhandeling gebleken is dat het perceel niet in een jachtplan opgenomen was.

 

Stap 1: Bekijk hier de situatie voor je perceel.
Geef hieronder het adres in en selecteer de juiste locatie. Indien je perceel groen ingekleurd is, dan was het in 2016 jachtgebied en indien je zelf geen actie ondernomen hebt nu waarschijnlijk nog steeds.

 

Stap 2: Schiet in actie!
Meld je hier aan en zorg ervoor dat je weide of tuin niet langer een speelterrein voor jagers is.

 

Stap 3: Deel hier dat je actie genomen hebt!
Deel hier dat je actie genomen hebt en/of al je ervaringen met ongewenste jacht op je weide of in je tuin en overtuig zo iedereen om deze (illegale) praktijken te stoppen.

Stap 4: Like en deel deze pagina via social media!
Like en deel deze pagina via social media en overtuig zo iedereen om deze (illegale) praktijken te stoppen!

 

Tussen juni 2015 en juni 2017 schoten helaas maar 1084 mensen in actie. Nu iedereen de kans krijg om de jachtplannen digitaal in te kijken, zetten we graag onze schouders mee onder deze actie en willen we door de paardeneigenaren te engageren tegen december 2017 dit aantal verdubbelen. Hierbij alvast de situatie van juni 2017, we zullen dit jaar na jaar blijven opvolgen en hier de updates delen.

Interresante gerelateerde artikels: