Het zat er al even aan te komen: de “Equi Habitat cursus voor professionals” is een feit! We starten op 7 september met de eerste reeks en de eerste aanmeldingen lopen inmiddels binnen…

Ben je een professional, dan krijg je er bovenop het programma van de cursussen voor hobby paardenhouders en pensionuitbaters 2 extra modules bij,  die specifiek gaan over de professionele werkwijze voor ontwerp en aanleg van een Equi Habitat. Viva Concept verwacht van ontwerpers dat ze ook de bodem en de praktijk van aanleggen kennen. Van aannemers verwachten we dat ze begrijpen hoe een ontwerp tot stand komt. We gaan dieper in op studiemateriaal en je maakt zelf 2 voorontwerpen die je presenteert ter bespreking met de groep. Om samen hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden aan onze klanten, kunnen professionals voortaan enkel nog inschrijven voor de volledige reeks van 8 modules en niet meer voor individuele modules.

Waarom geven we cursussen aan professionals?

De vraag voor adviezen en ontwerpen is ondertussen zo groot geworden dat onze overvolle agenda het niet meer toelaat om iedereen zelf te bedienen. We kiezen daarom bewust voor groei in samenwerking met andere professionele partners.

Viva Concept blijft voortaan binnen de Belgische landsgrenzen en zal in projecten niet langer optreden als hoofdaannemer. Onze volledige focus zal gaan naar advies en ontwerp van projecten die het verschil maken in België én het verder op de kaart zetten van het Equi Habitat label. Maar niet getreurd voor de Nederlanders en mensen die een aannemer met ervaring zoeken, wantwekelijks krijg ik vragen van mensen die willen samenwerken. Enkele onderaannemers waarmee ik reeds samenwerkte nemen graag de fakkel over.

Voor deze mensen richten we dus de cursus “Equi Habitat Professional” in. Ben je professioneel actief als ontwerper of aannemer en wil je het Equi Habitat label kunnen gebruiken in jouw werk, dan is de cursus “Equi Habitat Professional” de eerste stap. Na de cursus krijg je 3 projectopportuniteiten in jouw regio en evalueren we of onze waarden en normen voldoende op elkaar afgestemd zijn. We vinden een duurzaam partnerschap belangrijk, waarbij iedereen met de eigen creatieve vrijheid gebruik kan maken van het “Equi Habitat label” als objectief meetinstrument en aanmoediging voor een verdere ecologische ontwikkeling van projecten.

Naast onze strategische partners zullen we dus ook ontwerpers en aannemers als officiële partner benoemen, zodat in de toekomst iedereen sneller geholpen wordt bij een nieuwe ontwerp- of adviesvraag. We verwijzen uiteraard enkel door naar mensen waarvoor we onze hand in het vuur kunnen steken en waarvan we zeker zijn dat ze alle facetten van ecologisch verantwoord en duurzaam paardenhouden ook echt door en door kennen en in al hun projecten toepassen.

Comments are closed.