Online jaaropleiding: Ontwerp je Equi Habitat

 850,00

8 op voorraad

Beschrijving

Cursus Natuurlijke Paardenweide

 • Geschikt ruwvoer voor paarden
  • Grassen, kruiden en houtige gewassen
  • Inzaaien en doorzaaien voor het ontwikkelen van een kruidenrijk grasland
  • Graslandfasen
  • Grazen en hooien
 • Ongewenste planten in de weide onder controle houden
 • Bodemconditie analyseren door te kijken welke planten er groeien
  • Top 10 indicator planten voor stikstof- en fosfaatrijke bodem
  • Top 10 indicator planten voor zure bodem
  • Top 10 indicator planten voor natte bodem
  • Top 10 indicator planten voor verdichte bodem
  • Top 7 overduidelijke indicator planten
  • Ellenberg’s indicatorwaarden voor de top 200 planten in een paardenweide
 • Definities en inleiding tot de bodem
  • Bodemchemie
  • Bodemfysica
  • Bodembiologie
 • Waar loopt het in de klassieke landbouw/paardenhouderij mis met de bodem?
 • Bodemconditie en nutriënten voor gewassen en paarden
  • Nutriënten voor gewassen en paarden
  • Nutriënten balans voor gewassen en paarden
  • Nutriënt gebreksziekten herkennen door verkleuring bij planten
  • Zuurtegraad
 • Bodemanalyses en bemestingsadviezen
  • Bodemkundige Dienst van België paardenbox
  • Eurofins EquiSoil
  • Viva Concept onafhankelijk ecologisch verantwoord bemestings- en bodemverbeteringsadvies voor een biodiverse paardenweide
  • Van Iersel Bodembalansanalyse
  • Nova BioScan
  • Chroma rapport
 • Natuurlijke bodemverbeteraars
 • Paardenmest composteren & fermenteren
  • Wetgeving (Vlaanderen)
  • Compost maken van paardenmest (ook in de praktijk)
  • Bokashi maken van paardenmest (ook in de praktijk)
  • Wat met parasitaire wormeieren?
 • Hoeveel ton paardenmest, compost of bokashi moet er op de weide en hoe aanbrengen (met persoonlijke fiche)
 • Alternatieve manier van mest/compost verwerken
  • Mestbriketten
  • Biomeiler
  • Potgrond

Cursus Equi Habitat  

 • Inleiding tot het Equi Habitat concept
 • Houtige gewassen
  • Solitaire bomen
  • Bomenrijen en dreven
  • Knotbomen
  • Boomgaard
  • Hagen
  • Veekering haag
  • Legheg / vlechtheg
  • Fruithagen
  • Heg
  • Veekering heg
  • Struweel
  • Houtkant (VL) / Houtsingel (NL)
  • Vlechtwerk
  • Snoeien van knotbomen, houtkanten, heggen, hagen, enz.
  • Planten combinaties in hagen, heggen en houtkanten
  • Planten van houtige gewassen
 • Kruidachtige gewassen
  • Gezonde kruiden voor paarden
  • Giftige kruiden voor paarden
  • Kruidenstroken en faunaranden
  • Kruidenstroken zaaien
  • Wat leren kruiden ons over de bodem?
 • Start met het opmaken van een goede planning
 • Zet je ontwerp uit met prikpaaltjes en doe de nodige bijsturingen
 • Grondwerken uitvoeren
 • Afrastering plaatsen
 • Graskruidenmengsel (door)zaaien
 • Aanplanten
 • Stappenplan Equi Habitat vooronderzoek
  • Doe inspiratie op
  • Maak een inventaris op van bestaande planten en landschapselementen
  • Observeer het perceel en het omliggende landschap op verschillende momenten
  • Observeer je paarden
  • Bekijk de cultuurhistorische aspecten van het landschap
  • Maak een keuze in afrasteringsopties per zone (ze bepalen mee je ontwerp)
   • Schrikdraad 2 à 4 mm
   • Koord 6 à 10 mm
   • Schriklint
   • Post & Rail met een zwart schrikdraadje voor
   • Gevlochten kastanje twijgen met een zwart schrikdraadje
   • Haag met een schrikdraadje voor eventueel in combinatie met een Post & Rail
   • Veekering haag zonder schrikdraadje
   • Legheg / vlechtheg zonder schrikdraadje
   • Heg met een schrikdraadje
   • Veekering heg zonder schrikdraadje
   • Houtkant (VL) / Houtsingel (NL) met een schrikdraadje
   • Takkenwal al dan niet met een schrikdraadje
  • Ga door tal van vragen en stel een wensenlijst op
   • Erfdienstbaarheden?
   • Strakke lijnen of organische vormen?
   • Groene vingers?
   • Aantal paarden?
   • Aantal weides en wat met hooien?
   • Aantal aparte paddocks nodig?
   • Opdeling track in aparte delen?
   • Winter-tracks en all season-tracks?
   • Bergplaats?
   • Composteren?
   • Mestvaalt?
   • Voeder- en drinkplaatsen?
   • Natuurlijk water?
   • Round pen, picadero en/of piste?
   • Andere dierenverblijven?
   • Groenten en fruit?
   • Wat nog?
   • Wat brengt de toekomst?
   • Budget, tijd en DHZ-mogelijkheden?
  • Informeer je m.b.t. vergunningen
  • Maak de afweging: integreren of elimineren
 • Stappenplan Equi Habitat ontwerp
  • Cultuurhistorisch landschap
  • Afwateringsgrachten
  • Poel of wadi als drinkplaats en modderbad
  • Berg
  • Rolplaats en stofbad
  • Round pen, picadero en/of piste
  • Schuilstal
  • Opslagplaats
  • Parkeerplaats voor wagens en trailers
  • Mestvaalt voor afvoer van paardenmest
  • Integratie van andere grazers
  • Integratie van kippen en/of konijnen
  • Integratie van moestuin en/of kruidentuin
  • Track, paddocks en weides
  • Gemotoriseerde voertuigen over de track of door de weide
  • Composthopen voor kringloop van paardenmest
  • Solitaire bomen
  • Knotbomen
  • Haag
  • Heg
  • Houtkant
  • Takkenwal
  • Boomgaard
  • Fruithaag
  • Kruidenstroken en faunaranden
  • Maak een beplantingsplan