EquiSoil bodemanalyse + Viva Concept bemestingsadvies (enkel in combinatie met advies op locatie)

 135,00

Beschrijving

Optioneel bijkomstig mogelijk tijdens elke adviesvorm: Staalname bodem voor EquiSoil laboanalyse en Viva Concept bemestingsadvies. Tussen staalname en bemestingsadviesrapport zit gemiddeld 3 à 4 weken. Meerdere stalen kunnen nodig zijn i.f.v. ander gebruik verschillende weilanden in het verleden. Bodemstaalname is enkel combineerbaar met een andere adviesvorm en ecologisch verantwoorde bemestingsadviezen geven we enkel nog op basis van onze eigen bodemanalyse die 50 parameters incl. het bodemleven in kaart brengt. Basis analyses met 8 à 11 parameters geven te weinig inzicht om een ecologisch verantwoord advies op te maken en staan vooral i.f.v. een optimaal landbouwkundig rendement met nadelige impact op de biodiversiteit en een evenwichtige plantengroei met de juiste verhouding aan inhoudstoffen.