Equi Habitat Advies, Ontwerp & Aanleg

Naast de cursussen op Viva Ranch, kan je ook inspiratie opdoen met een advies op jouw locatie. We bieden 4 vormen van advies ter plaatse aan:
Advies weidebeheer en/of composteren (+- 1u): Het is aanbevolen om bij deze adviesvorm ook bodemstalen te laten nemen voor EquiSoil bodemanalyse en Viva Concept bemestingsadvies.
Advies Equi Habitat vraag en antwoord (1 à 2u): Je bepaalt helemaal zelf het verloop van het advies, in deze adviesvorm kunnen we geen basisontwerp maken op een luchtfoto.
Advies Equi Habitat basis potlood ontwerp op luchtfoto (3 à 5u): We doorlopen samen de nodige checklijsten om tot een goed Equi Habitat basis ontwerp te komen voor jouw, je paarden en je locatie. We nemen de tijd om nauwkeurig op schaal te werken en om alles te overlopen. Als resultaat ontvang je het potlood ontwerp dat we voor Viva Concept gebruik eerst digitaliseren en een videoverslag. Nadien kan een offerte gemaakt worden voor een DHZ-pakket bestaande uit duurzaam afrasteringsmateriaal en/of plantgoed. Een verdere digitale uitwerking van het potlood basisontwerp en eventueel ook aanneming zijn na een advies met basis potlood ontwerp eventueel ook mogelijk.
Advies Equi Habitat voor het verkrijgen van Equi Habitat Label (ongeveer 2u): We toetsen je project aan de Equi Habitat label richtlijnen, je ontvangt een digitale drone luchtfoto, de resultaten van de GPS-meeting, het label met 1 à 5 sterren afhankelijk van de situatie en een aanbevelingsrapport voor optimalisaties.
Optioneel bijkomstig mogelijk tijdens elke adviesvorm: Staalname bodem voor EquiSoil laboanalyse en Viva Concept bemestingsadvies. Tussen staalname en bemestingsadviesrapport zit gemiddeld 3 à 4 weken. De kost van € 135 per staal is niet inbegrepen bij bovenstaande adviezen. Meerdere stalen kunnen nodig zijn i.f.v. ander gebruik verschillende weilanden in het verleden. Bodemstaalname is enkel combineerbaar met een andere adviesvorm en ecologisch verantwoorde bemestingsadviezen geven we enkel nog op basis van onze eigen bodemanalyse die 50 parameters incl. het bodemleven in kaart brengt. Basis analyses met 8 à 11 parameters geven te weinig inzicht om een ecologisch verantwoord advies op te maken en staan vooral i.f.v. een optimaal landbouwkundig rendement met nadelige impact op de biodiversiteit en een evenwichtige plantengroei met de juiste verhouding aan inhoudstoffen.

Elk project is uniek dus werken we voor adviezen met een uurtarief van € 90 incl. BTW en een kilometer vergoeding van € 0,50 per gereden kilometer.

Wens je na een basis potlood ontwerp op luchtfoto verder te gaan voor een volledig ontwerp van je Equi Habitat met beplantingsplan, enz.? Hou dan rekening met een doorlooptijd van een 3-tal maanden van start ontwerp tot start van de realisatie. Een volledige uitwerking van een ontwerp wordt door Viva Concept enkel aangevat voor projecten die de ambitie hebben om voor het Equi Habitat label te gaan. D.w.z. dat je (op termijn) alle onderstaande punten wenst te realiseren:
• 24/7/365 vrije beweging in kudde op een track systeem
• Duurzame materialen en veilige landschapsgeïntegreerde afrastering
• Natuurlijk (drink)water voor paarden en hun omgeving
• Schaduw van bomen en takkenhooi van knotbomen
• Hagen, heggen, houtkanten en/of takkenwallen
• Kruidenstroken voor paarden en als faunarand
• Kruidenrijk grasland
• Natuurlijk weidebeheer met kringloop van paardenmest

Alle 5 resultaten

 • EquiSoil bodemanalyse + Viva Concept bemestingsadvies (enkel in combinatie met advies op locatie)

   135,00
  In winkelmand
 • Paddock Paradise (NL)

   23,00
  In winkelmand
 • Paddock Paradise (FR)

   23,00
  In winkelmand
 • Paard & Plant Jaarkalender

   14,00
  In winkelmand
 • Ontwikkelen van een kruidenrijk grasland

   21,00
  In winkelmand