Cursus Equi Habitat Professional (8 cursusdagen)

 1550,00

Deze cursus gericht op professionals zoals adviseurs, ontwerpers of aannemers is niet toegankelijk voor de hobby-paardenhouder.

In het voorjaar van 2020 volgt er mogelijk een 2de reeks. Wil je opgenomen worden op de wachtlijst? Neem dan contact op via het contactformulier.

Uitverkocht

Beschrijving

De Cursus Equi Habitat Professional bestaat uit 8 cursusdagen, professionals kunnen enkel inschrijven voor het aanbod in zijn geheel en niet per individuele module.

Cursus Natuurlijke Paardenweide

 • Geschikt ruwvoer voor paarden
  • Grassen, kruiden en houtige gewassen
  • Inzaaien en doorzaaien voor het ontwikkelen van een kruidenrijk grasland
  • Graslandfasen
  • Grazen en hooien
 • Ongewenste planten in de weide onder controle houden
 • Bodemconditie analyseren door te kijken welke planten er groeien
  • Top 10 indicator planten voor stikstof- en fosfaatrijke bodem
  • Top 10 indicator planten voor zure bodem
  • Top 10 indicator planten voor natte bodem
  • Top 10 indicator planten voor verdichte bodem
  • Top 7 overduidelijke indicator planten
  • Ellenberg’s indicatorwaarden voor de top 200 planten in een paardenweide
 • Definities en inleiding tot de bodem
  • Bodemchemie
  • Bodemfysica
  • Bodembiologie
 • Waar loopt het in de klassieke landbouw/paardenhouderij mis met de bodem?
 • Bodemconditie en nutriënten voor gewassen en paarden
  • Nutriënten voor gewassen en paarden
  • Nutriënten balans voor gewassen en paarden
  • Nutriënt gebreksziekten herkennen door verkleuring bij planten
  • Zuurtegraad
 • Bodemanalyses en bemestingsadviezen
  • Bodemkundige Dienst van België paardenbox
  • Eurofins EquiSoil
  • Viva Concept onafhankelijk ecologisch verantwoord bemestings- en bodemverbeteringsadvies voor een biodiverse paardenweide
  • Van Iersel Bodembalansanalyse
  • Nova BioScan
  • Chroma rapport
 • Natuurlijke bodemverbeteraars
 • Paardenmest composteren & fermenteren
  • Wetgeving (Vlaanderen)
  • Compost maken van paardenmest (ook in de praktijk)
  • Bokashi maken van paardenmest (ook in de praktijk)
  • Wat met parasitaire wormeieren?
 • Hoeveel ton paardenmest, compost of bokashi moet er op de weide en hoe aanbrengen (met persoonlijke fiche)
 • Alternatieve manier van mest/compost verwerken
  • Mestbriketten
  • Biomeiler
  • Potgrond

Cursus Equi Habitat  

 • Inleiding tot het Equi Habitat concept
 • Houtige gewassen
  • Solitaire bomen
  • Bomenrijen en dreven
  • Knotbomen
  • Boomgaard
  • Hagen
  • Veekering haag
  • Legheg / vlechtheg
  • Fruithagen
  • Heg
  • Veekering heg
  • Struweel
  • Houtkant (VL) / Houtsingel (NL)
  • Vlechtwerk
  • Snoeien van knotbomen, houtkanten, heggen, hagen, enz.
  • Planten combinaties in hagen, heggen en houtkanten
  • Planten van houtige gewassen
 • Kruidachtige gewassen
  • Gezonde kruiden voor paarden
  • Giftige kruiden voor paarden
  • Kruidenstroken en faunaranden
  • Kruidenstroken zaaien
  • Wat leren kruiden ons over de bodem?
 • Start met het opmaken van een goede planning
 • Zet je ontwerp uit met prikpaaltjes en doe de nodige bijsturingen
 • Grondwerken uitvoeren
 • Afrastering plaatsen
 • Graskruidenmengsel (door)zaaien
 • Aanplanten
 • Stappenplan Equi Habitat vooronderzoek
  • Doe inspiratie op
  • Maak een inventaris op van bestaande planten en landschapselementen
  • Observeer het perceel en het omliggende landschap op verschillende momenten
  • Observeer je paarden
  • Bekijk de cultuurhistorische aspecten van het landschap
  • Maak een keuze in afrasteringsopties per zone (ze bepalen mee je ontwerp)
   • Schrikdraad 2 à 4 mm
   • Koord 6 à 10 mm
   • Schriklint
   • Post & Rail met een zwart schrikdraadje voor
   • Gevlochten kastanje twijgen met een zwart schrikdraadje
   • Haag met een schrikdraadje voor eventueel in combinatie met een Post & Rail
   • Veekering haag zonder schrikdraadje
   • Legheg / vlechtheg zonder schrikdraadje
   • Heg met een schrikdraadje
   • Veekering heg zonder schrikdraadje
   • Houtkant (VL) / Houtsingel (NL) met een schrikdraadje
   • Takkenwal al dan niet met een schrikdraadje
  • Ga door tal van vragen en stel een wensenlijst op
   • Erfdienstbaarheden?
   • Strakke lijnen of organische vormen?
   • Groene vingers?
   • Aantal paarden?
   • Aantal weides en wat met hooien?
   • Aantal aparte paddocks nodig?
   • Opdeling track in aparte delen?
   • Winter-tracks en all season-tracks?
   • Bergplaats?
   • Composteren?
   • Mestvaalt?
   • Voeder- en drinkplaatsen?
   • Natuurlijk water?
   • Round pen, picadero en/of piste?
   • Andere dierenverblijven?
   • Groenten en fruit?
   • Wat nog?
   • Wat brengt de toekomst?
   • Budget, tijd en DHZ-mogelijkheden?
  • Informeer je m.b.t. vergunningen
  • Maak de afweging: integreren of elimineren
 • Stappenplan Equi Habitat ontwerp
  • Cultuurhistorisch landschap
  • Afwateringsgrachten
  • Poel of wadi als drinkplaats en modderbad
  • Berg
  • Rolplaats en stofbad
  • Round pen, picadero en/of piste
  • Schuilstal
  • Opslagplaats
  • Parkeerplaats voor wagens en trailers
  • Mestvaalt voor afvoer van paardenmest
  • Integratie van andere grazers
  • Integratie van kippen en/of konijnen
  • Integratie van moestuin en/of kruidentuin
  • Track, paddocks en weides
  • Gemotoriseerde voertuigen over de track of door de weide
  • Composthopen voor kringloop van paardenmest
  • Solitaire bomen
  • Knotbomen
  • Haag
  • Heg
  • Houtkant
  • Takkenwal
  • Boomgaard
  • Fruithaag
  • Kruidenstroken en faunaranden
  • Maak een beplantingsplan

Toue de Equi Habitat’s

 • Bezoeken van enkele Equi Habitat’s ter inspiratie
  • Kasteelhoeve Wange op een domein van 14 ha
  • Privé project op ex-landbouwgrond van 1 ha
  • Pension in semi natuurgebied van 1 ha
  • Achtertuin van 3000 m2

Cursus Equi Habitat  Professional module 1 (7)

 • Equi Habitat label, scoring spiderchart en andere werktools voor inventarisatie, advies en ontwerp op een professionele manier en grotere schaal aan te pakken.

Cursus Equi Habitat  Professional module 2 (8)

 • In detail behandelen van alle vragen die te specifiek, pro of technisch waren om op te nemen in de eerste 6 modules + bespreking van 2 voorontwerpen per studieproject.

Prijzen:

 • € 1550 excl. BTW

Incl. zeer verzorgde lunch, koffie, thee, water en zeer uitgebreide syllabus als naslagwerk.
Optioneel hier apart bij te boeken 3 gangen diner en/of overnachting.

Info en randvoorwaarden:

 • Door online in te schrijven bevestig je de randvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 • Tijdens de cursus begeven wij ons tussen de paarden, alle benodigde voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico’s te beperken, desondanks zijn paarden in combinatie met nieuwe mensen niet altijd even voorspelbaar. Bij voorvallen van een risico (voor, tijdens of na de activiteit) kan men geen schade (zowel materiële als lichamelijke) verhalen op de organisatie of de begeleiding. Deelname is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Mogelijk worden er tijdens de cursus video-opnames gemaakt of foto’s genomen voor promotiedoeleinden, indien je liever niet herkenbaar in beeld komt gaan we hiermee rekening houden, breng ons hiervan dan wel op de hoogte voor de aanvang van de cursus.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald maar de cursus(reeks) kan wel herboekt worden indien er plaatsen beschikbaar zijn in toekomstige reeksen.
 • Annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald en de cursus(reeks) kan ook niet meer herboekt worden tenzij bij overmacht (bv. ziekte, ongeval) indien een bewijsstuk (bv. ziektebriefje) wordt bezorgd en wij voor de start van de sessie zelf hiervan op de hoogte gebracht worden. Het aantal plaatsen is beperkt, een lege stoel terugbetalen zou een aanzienlijk inkomensverlies betekenen.
 • Viva Concept houdt zich het recht voor om een cursus te annuleren, bijvoorbeeld indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt zou zijn. In dat geval verwittigen wij de ingeschrevenen zo spoedig mogelijk. Bij annulering van een cursus door Viva Concept wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.