Paardenweide zaadmengsels

 0,00

Om de selectie van het juiste zaadmengsel voor je paardenweide mogelijk te maken, laten we je door een checklist gaan zodat het mengsel kan aangepast worden aan het bodemtype, bodemconditie en de manier van inzaaien of doorzaaien. Op het einde kan je aangeven welke set’s en/of aparte verpakkingen gewenst zijn i.f.v. de in te zaaien oppervlakte. Merk je met door de checklist te gaan dat je over te weinig informatie beschikt om tot een goede samenstelling van zaadmengel te komen? Dan is een voorafgaande bodemanalyse aangewezen om nutteloze investeringen in natuur gras- en kruidenzaden te voorkomen. Lees de beschrijving hieronder eerst goed door voor te bestellen.

Uitverkocht

Beschrijving

Geef je paardenweide een vliegende en biodiverse (door)start, met een zaadmengsel dat aangepast is aan je bodemtype. Onze zaadmengsels worden uiterst zorgzaam samengesteld met hoofdzakelijk grassen en kruiden voor paarden. Vele van deze doorlevende grassen en kruiden hebben ook een meerwaarde als waard- en/of nectarplant voor nuttige insecten.

De onderlinge verhoudingen van de meer dan 60 soorten grassen en doorlevende kruiden zijn afgestemd op 4 basis bodemtypes, zodat de meeste zaadjes tot hun recht kunnen komen en er geen onnodig verlies is. We geven een biodiverse (door)start, aangepast aan de bodem en daarna neemt de natuur over. Op basis van de conditie en noden van je bodem, zullen bepaalde planten het goed doen en andere zaailingen maken na verloop van tijd weer plaats voor wilde soorten aanwezig in de omgeving. Maar door een zaadmengsel op maat proberen we daar al zoveel als mogelijk op in te spelen.

De Viva Concept Biodiverse Paardenweide zaadmengsels zijn uniek op de markt en vallen in geen enkel opzicht te vergelijken met andere weidemengsels die veelal uit 3 à 6 goedkope productiegrassen bestaan.

De sets zijn opgebouwd i.f.v. het opnieuw inzaaien van een natuurlijke paardenweide of hooiland op basis van de benodigde hoeveelheid voor een bepaalde oppervlakte. Als voorbeeld hebben we de volledige set voor 0,5 ha standaard geselecteerd. Ga je doorzaaien en heb je al veel klaver of Engels raaigras dan verwijder je deze aanvulling best uit de set. Wens je extra kruiden door te zaaien dan kan je ook een grotere hoeveelheid uit een andere set toevoegen. Alle vermelde verpakkingen worden apart geleverd en kan je zelf al dan niet mengen. Hierbij adviseren we om de kruidenmengsels niet te mengen bij het graszaad en deze aan te wenden om in te zaaien in bepaalde hoeken, eilanden of kruidenstroken die in het begin afgescherm kunnen worden van de paarden. Meer informatie hierover vind je bij de levering.

Basis graszaadmengsel 50% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling:

 • 30% Timothee
 • 25% Beemdlangbloem
 • 15% Veldbeemdgras
 • 15% Roodzwenkgras
 • 15% Rietzwenkgras

Natuur graszaad 28% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling met een onderlinge verhouding op basis van bodemtype (soorten die niet aangepast zijn voor bepaalde bodems worden weggelaten):

 • Timotheegras
 • Beemdlangbloem
 • Veldbeemdgras
 • Roodzwenkgras
 • Rietzwenkgras
 • Ruwbeemdgras
 • Kropaar
 • Gewoon Struisgras
 • Wit Struisgras (fioringras)
 • Gewoon Reukgras
 • Grote Vossenstaart
 • Geknikte Vossenstaart
 • Kamgras

Gebruiksaanwijzing: Mengen met basis graszaadmengsel

Natuur kruidenzaad 5% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling: 90% vulstof van natuurlijke graanproducten om tot een gelijkmatige verdeling van het zaad te komen en beter te kunnen doseren. Bij het zaaien van 20 gr per m2 bekomen we het gewenste resultaat van 2 gr zaad per m2, natuurlijke kruidenzaden zijn veelal zeer fijn en extreem duur, zo gaat de prijs van 1 kg madelief zaad bijvoorbeeld boven de € 5.000, om overmatig gebruikt en dus ook het grotendeels verlies van de investering te voorkomen is het zaadmengsel dus reeds gemengd met een vulstof. 10% natuur kruidenzaden met een onderlinge verhouding op basis van bodemtype (soorten die niet aangepast zijn voor bepaalde bodems worden weggelaten):

 • Beemdkroon
 • Beemdooievaarsbek
 • Blaassilene
 • Dagkoekoeksbloem
 • Duizendblad
 • Echt knoopkruid
 • Geel walstro
 • Gele morgenster
 • Gewone brunel
 • Gewone ereprijs
 • Gewone rolklaver
 • Gewoon barbarakruid
 • Groot streepzaad
 • Hopklaver
 • Kleine Pimpernel
 • Madelief
 • Margriet
 • Muskuskaasjeskruid
 • Paardenbloem
 • Rapunzelklokje
 • Ruige leeuwentand
 • Smalle Weegbree
 • Veld salie
 • Vertakte leeuwentand
 • Weidekervel
 • Wilde Cichorei
 • Wilde Peen

Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur niet mengen onder de andere zaden en apart houden voor het aanleggen van voor paarden beschermde stroken en eilanden zodat ze goed kunnen standhouden en zichzelf verder uitzaaien.

Medicinale kruidenzaad 5% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling: 100% kruidenzaden zonder vulstof

 • Blauwe fenegriek
 • Duizendblad
 • Echte Karwij
 • Echte Kamille
 • Fluitenkruid
 • Glad walstro
 • Goudsbloem
 • Kleine Bevernel
 • Lucerne
 • Smalle Weegbree
 • Wilde Cichorei
 • Wilde Peen
 • Wilde Venkel
 • Wilde pastinaak
 • Wilde Peterselie

Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur niet mengen onder de andere zaden en apart houden voor het aanleggen van een medicinale kruidenstrook.

Klaverzaad 2% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling:

 • Witte Klaver
 • Rode klaver
 • Gewone Rolklaver

Gebruiksaanwijzing: Mengen met basis graszaadmengsel of optie weglaten indien overbodig.

Engels raaigraszaad 10% van standaard set om in te zaaien

Samenstelling:

 • Engels Raaigras vroeg doorschietend
 • Engels Raaigras middentijds doorschietend
 • Engels Raaigras laat doorschietend.

Gebruiksaanwijzing: Mengen met basis graszaadmengsel of optie weglaten indien overbodig.