3,55 ha – 6 paarden en 6 Ouessantschapen

Dit Equi-habitat wil een omgeving creëren die paarden en wilde natuur de kans biedt om zo natuurlijk mogelijk te leven en aan mensen om dit te benutten om zijn eigen natuurlijk zijn terug/verder te ontplooien.
Het bestaat deels uit een paddockparadijs, in onze eigendom (55a) en deels graslandbeheer in natuurgebied Winterbeekvallei (Natuurpunt 3ha). Het klassieke paddockparadijs: verschillende ondergronden, bevorderen bewegen via gangen en spreiding rustplekken/waterpunt/grasland… is mee ingebed in natuurbeheerconcept: houtkant, knotwilgen, bermmaaibeheer, meidoornhaag, takkenhagen, natuurhulp (laddertjes in de drinkbakken tegen verdrinken, steenuilnestkast, zwaluwkunstnesten, bijenhotel…)… Het principe permanent ruwvoer voor de paarden is hier vertaald in 6-12u begrazingsbeheer in het natuurgebied jaarrond en overige uren van de dag knabbelen: korte grasplekken, struiken, takken, kruiden, hooi. Omwille van de zeer natte ondergrond (klei) is een deel van de gangen voorzien van een smal stenen pad van recupgrindtegels en betonnen grasdals op de zeer natte delen. Aan de schuilstal is een stuk gedraineerd en met zand opgehoogd. De ouessantschapen woonden hier voor de paarden, maar zij zijn erg behulpzaam in het natuurlijk beheer van de boterbloemen in het paddockparadijsgedeelte.
Mensen kunnen hier individueel of in workshops terecht voor natuur- en paardgeassisteerde coaching en training. En dit voor de onwikkeling van je eigen kracht, sensitiviteit en lichaamsbewustzijn en het verdiepen van je relaties. Centeren als grondhouding loopt als een rode draad door dit werk. En dit voor particulieren, koppels en hulpverleners.

 

Foto’s en tekst: Ellen Stoffelen

Meer informatie over dit project vind je hier en meer over de activiteiten van Equi Valent op de website http://www.equi-valent.eu. Een overzicht van alle projecten met een Viva Touch vind je hier.

Comments are closed.