Viva Concept opgericht door Valentijn Docquier is een adviesbureau en ontwerpstudio voor natuurliefhebbers die paarden houden. Ondanks het feit dat ik meer vragen krijg dan ik kan opnemen, is het een bewuste keuze om Viva Concept klein te houden en geen extra mensen in dienst te nemen.  Zo heb jij maar één aanspreekpunt voor alles en kan ik mij vol passie bezig blijven houden met de zaken en projecten die ik graag doe. De kracht van Viva Concept is expertise en de strategische partnerships!

WAAROM doe ik wat ik doe?

Vanuit een passie voor natuur ontwikkelde ik het Equi Habitat concept. Ik streef naar een basis dierenrecht van 24/7/365 vrije beweging voor alle dieren en in het bijzonder voor paarden. De uitdaging om paarden op een ecologisch verantwoorde manier te integreren in het landschap en dit in balans met de andere bewoners zoals kleine zoogdieren, amfibieën, insecten, vogels en een biodiverse selectie aan planten is de missie van Viva Concept. Bewustwording is de eerste stap naar een betere wereld voor natuur, dier en mens, maar enkel door elkaar te inspireren en samen de boodschap verder uit te dragen kunnen wij het verschil maken!

 

HOE zie ik dit vertaald naar de praktijk?

Viva Concept zet in op experimenteren, onderzoeken, documenteren en inspireren. Voor elke uitdaging zoeken we een oplossing in samenwerking met de natuur en dit doen we steeds met een holistische benadering. We kijken dus naar alle facetten die mee zouden kunnen spelen in een systeem en niet enkel naar een zogenaamd geïsoleerd probleem. Dit doe ik voor en met mensen/organisaties die naast dierenwelzijn ook de natuur hoog in het vaandel dragen. In functie daarvan zijn er ook een beperkt aantal strategische partnerships gesloten.

Een vogel hoort niet in een kooi dus een paard hoort niet in een afgesloten stal, zelfs niet al is deze 5 x 5 meter. Paarden het hele jaar door buiten laten zonder aangepaste maatregelen te treffen is gezien de hoge bezettingsgraad voor de meestal beperkt beschikbare oppervlakte in de Benelux helaas in veel gevallen geen optie. Dit heeft in de zomer bij droogte tot gevolg dat weides veranderen tot paddocks en geen enkel leven nog een kans krijgt. In de winter krijg je door overbegrazing en overbetreding overal modder waardoor je steeds moet blijven vechten met een verstoord grasland dat niet meer in staat is om kwalitatief voedsel te leveren voor je paarden. Het Equi Habitat concept zorgt ervoor dat paarden 24/7/365 de nodige beweging krijgen door gebruik te maken van kleinere paddocks die met elkaar verbonden zijn via paden. Ze blijven in beweging door het aanbieden van hooi op verschillende locaties, kruidenstroken waarvan ze onder de draad kunnen eten en overgroeiende takken van hagen, heggen en houtkanten. Het Equi Habitat label werd in het leven geroepen om voorbeeldprojecten die paardenwelzijn, landschapsintegratie en natuur hoog in het vaandel dragen, meer onder de aandacht te brengen. Het Equi Habitat label is er voor zowel particulieren paardeneigenaren die een voorbeeldfunctie willen opnemen, als voor pensioneigenaren die zich willen onderscheiden, want de vraag naar dit soort bewegingspensions is groter dan het aanbod.

WAT bied ik aan om jou te helpen?

Inspireren doe ik met cursussen op voorbeeld locaties zoals Viva Ranch, maar ook een advies op jouw locatie behoort tot de mogelijkheden. Verder wil ik inspireren door het schrijven van boeken en publicaties voor onze website en magazines. Door de introductie van het Equi Habitat label voor paard- en natuurverantwoorde projecten wordt deze missie verder uitgedragen. Verder kan ik je ook ondersteunen in een project van ontwerp tot uitvoering, hierin staan mijn kernwaarden kwaliteit, duurzaamheid, natuurlijk, esthetisch en functioneel steeds voorop. Ik werk in opdracht van particulieren, pensionhouders en (semi-)overheidsorganisaties. Bij aannemingen onder naam van Viva Concept wordt enkel samengewerkt met Equi Habitat gecertificeerde onderaannemers en grondwerkers met een jarenlange ervaring in natuurlijk groenbeheer. Als klant heb je zo geen zorgen en sta ik persoonlijk garant voor het resultaat en alle communicatie met jou van advies, over ontwerp, tot uitvoering en oplevering. Maar ook het Equi Habitat ontwerp uitzetten met gelabelde prikpalen en jou en/of je aannemer briefen is een optie, zo blijf ik bij tal van projecten als extern adviseur betrokken van begin tot einde. Ook het samenstellen en aanleveren van een DHZ-pakket bestaande uit afrastering, schuilstal, planten, basis infrastructuur, enz. behoort tot de mogelijkheden. Verder kan je ook voor de meest volledige bodemanalyses, ecologisch verantwoord bemestingsadvies en zaden i.f.v. een biodiverse paardenweide of kruidenstrook kan je bij mij terecht. Lees meer … 

WIE zit er achter Viva Concept en waar staat het voor?

Ik (Valentijn Docquier) richtte Viva Concept op na de uitwerking van het eigen Equi Habitat project Viva Ranch. Van kidsaf zit ik tussen de paarden en experimenteer ik met hun integratie in de natuur. Door de problematiek rond hoefbevangenheid ging ik sinds 1996 experimenteren met paddocks en looppaden zodat paarden wel konden blijven bewegen zonder opnieuw hoefbevangen te geraken. In alles wat ik doe is mijn strategie “Think outside the box”, zo wijk ik regelmatig af van de geijkte paden en creëer ik een nieuwe track. Maar je mag dit ook letterlijk nemen … paarden horen niet in een box! Laar paarden “paard zijn” in een regeneratief landschap” dat is mijn visie!

Na een lange carrière in IT als Chief Engineer/Architect besloot ik om niet langer te blijven investeren in kennis die een jaar later achterhaald zou zijn, maar mij verder te verdiepen in de basis fundamenten van ons bestaan “de natuur”. Als mensheid denken we wel alles al te weten en zonder problemen op elk (natuurlijk) proces te kunnen ingrijpen, niets is echter minder waar want op dit moment komt wetenschappelijk onderzoek pas in een stroomversnelling en als je weet hoeveel schadelijke chemische producten er jaarlijks terug uit de handel genomen moeten worden, is dat op zijn minst zorgwekkend. Zeker als je weet dat het dan enkel over de producten gaat die een rechtstreekse schadelijke impact kunnen hebben op de mens. Producten die onze omgeving aantasten en onrechtstreeks of op lange termijn pas hun impact op de mensen hebben blijven in veel gevallen gewoon in de handel. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we met alle kennis van het mensdom nog geen 20% hebben kunnen doorgronden van hoe natuurlijke processen nu exact in elkaar zitten. Drastisch ingrijpen met bijvoorbeeld chemische middelen op iets dat we nog niet half kennen brengt grote risico’s met zich mee, zeker als er omwille van commerciële redenen bepaalde negatief uitdraaiende experimenten verborgen gehouden worden. Dringend tijd dus dat meer mensen zich gaan verdiepen in onze basis fundamenten. De parallelen tussen IT architectuur en landschapsarchituur in combinatie met landschapsregeneratie zijn groot, het gaat over (computer/natuurlijke) systemen, het op elkaar afstemmen van processen en dit eenvoudig visueel vertalen naar de klant. De verschillen zitten vooral in de complexiteit en vergankelijkheid. Bij IT architectuur is alles te herleiden tot 1 of 0 en wordt het systeem in veel gevallen na 5 jaar vervangen. Bij de natuur spreken vele experten en professoren elkaar tegen en zou je de fundamenten voor een systeem moeten leggen dat nog minstens 5.000 jaar verder moet kunnen. Daarom investeer ik ook 20% van mijn tijd en Viva Concept budget in wetenschappelijk onderzoek en het continu blijven studeren en doorgronden van kennis die niet na een jaar al gedateerd is zoals in IT.

Opleidingen landschapsarchitectuur & permacultuur:
Opleidingen bodem:
Opleidingen planten, ecologie en natuur in het algemeen:
Opleidingen paarden algemeen:
Opleidingen algemeen:
  • Project management door Threon
  • Optimaal communiceren voor een vlekkeloze samenwerking door Wolters Kluwer
  • Insights en 10-tallen andere business, communicatie en IT opleidingen