Adviessessies kunnen ingepland worden voor elk project waarin er ook verder gekeken wordt dan de belangen van mensen en/of paarden:

 1. In een Equi Habitat komen paarden, samen met de andere bewoners van het landschap, op de eerste plaats.
 2. In een Human Habitat staat biodiversiteit voorop ongeacht of het nu gaat over een landschapstuin of voedselbos.
 3. In een Wildlife Habitat ontwerpen we specifiek op maat van onze inheemse wilde dieren.

Een adviessessie kan een eenmalige interventie zijn waarbij al je ideeën, vragen of een concreet eigen ontwerp kan voorleggen, maar het kan ook de start zijn van een ontwerpopdracht. Voor ik een ontwerpopdracht aanneem, start ik steeds met een adviessessie ter plaatse. Tijdens een adviessessie wordt er in één beweging ook een inventarisatie gemaakt van het domein, dat zorgt ervoor dat de juiste informatie verzameld wordt om later eventueel een digitaal voorontwerp uit te werken mocht dit wenselijk zijn.

Bij een eerste adviessessie wordt geen adviesverslag opgemaakt, wel krijg je een video-opname van de volledige adviessessie indien gewenst, zo kan je steeds alle besproken informatie opnieuw beluisteren en bekijken. Bij een standaard adviessessie beschouwen we de opdracht afgerond bij het verlaten van het domein, maar in veel gevallen duiken er later nog nieuwe vragen op waarvoor een plaatsbezoek niet steeds noodzakelijk is. Daarom geven we bij elke adviessessie de mogelijkheid om eventuele nieuwe vragen die nadien nog zouden opduiken te bundelen in één mail. Deze vragen met een maximum van 5 kunnen tot 3 maanden na het advies gesteld worden via een eenmalige mail en zullen dan binnen de 15 werkdagen beantwoord worden. Voor eventuele vragen die na die eenmalige mail nog zouden opduiken kan een nieuwe afspraak ter plaatse gemaakt te worden.

Via het contractformulier kan je vragen om een adviessessie in te plannen. Een adviessessie kan afhankelijk van de insteek 2 uur tot een ganse dag in beslag nemen. Tijdens een adviessessie  trekken we het eerste half uur steeds uit om de wensen en het domein goed in kaart te brengen. Adviezen worden enkel op de locatie zelf geven en niet via email of telefonisch, goede adviezen kunnen enkel uitgebracht worden na een goede observatie van een domein. Bij een opdracht die enkel één adviessessie inhoudt proberen we dit zo goed als mogelijk te doen op een half uur tijd, maar bij grotere projecten dienen hiervoor 6 halve dagen verspreid over een jaar ingepland te worden. In augustus valt er helaas niets in kaart te brengen m.b.t. de waterhuishouding van februari en oktober is niet het moment om een inventarisatie te maken van de botanische samenstelling van graslanden en welke insecten nu al aanwezig zijn. De aanwezige planten en insecten leggen namelijk de basis voor de ecologische stabiliteit van het hele habitat, dit ongeacht of het nu i.f.v. mens, paard of wildlife wordt ontworpen.

Adviezen kunnen betrekking hebben op:

 • Paardendomeinen (Equi Habitat)
 • Voedselbossen (Equi Habitat & Human Habitat)
 • Landschapstuinen (Human Habitat)
 • Natuurdomeinen (Wildlife Habitat)
 • Weidebeheer, bodem en composteren
 • Aanleggen, zaaien, planten, afrastering, enz.
 • Subsidiemogelijkheden (enkel voor Vlaanderen)
 • Beheerovereenkomsten VLM en ANB (enkel voor Vlaanderen)
 • Vergunningen (enkel voor Vlaanderen en als onderdeel van een ontwerptraject)
 • Milieu & mestwetgeving (enkel voor Vlaanderen en als onderdeel van een ontwerptraject)

Ik vind het belangrijk om op het einde van elke stap in een project meerwaarde gebracht te hebben. Een samenwerkingsovereenkomst gaan we dus ook enkel stap voor stap aan zolang alle partijen zich hier goed bij voelen. Of er na een eerste adviessessie ook wordt overgegaan op het uitwerken van een ontwerp hangt dus af van beide partijen en onderstaande punten:

 • Is het noodzakelijk voor de verdere realisatie van het project?
 • Is er een klik met de mensen, dieren en het domein?
 • Laat de agenda het toe om er nog ontwerpopdracht bij te nemen?

Aangezien we dagelijks nieuwe adviesvragen ontvangen, stroomlijnen we deze afspraken graag steeds via dit contractformulier, dit heeft als voordeel dat:

 • We op het moment zelf geen tijd verliezen aan formaliteiten
 • De verwachtingen en het aanbod vooraf op elkaar afgestemd zijn
 • Alles in regel is m.b.t. de privacy wetgeving i.f.v. het videoverslag dat standaard voorzien wordt bij elke adviessessie
 • De afspraken m.b.t. het uurtarief, kilometervergoeding en de betaling ervan vooraf helder zijn
 • Er een goede afspraak is m.b.t. vragen die eventueel later nog kunnen opduiken

Ben je overtuigd dat een adviessessie je zal verder helpen in je project en/of overweeg je een samenwerking voor het ontwerp, dan mag je dit contractformulier doornemen, onderteken en versturen. Ik neem dan zo snel als mogelijk contact met je op om één van de voorgestelde opties voor afspraak vast te leggen of je vraag door te verwijzen naar één van onze partners.

Contractformulier


Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.

Contract advies enkel in te vullen en te ondertekenen i.f.v. vraag voor adviesafspraak


Agenda opties voor afspraak


=