Equi Habitat

Een Equi Habitat is een stukje natuur, een mooie habitat voor het gedomesticeerde paard en een aangename plaats voor mensen om te ont-moeten. We houden niet enkel rekening met paarden en mensen, maar met de natuur in het algemeen, dus ook andere dieren, vogels en nuttige insecten voelen zich er helemaal thuis. In het “Equi Habitat”-concept vind je duidelijke Paddock Paradise en Permacultuur invloeden terug, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze de goede basis zijn. Maar ook het esthetische aspect is een zeer belangrijke pijler, een Equi Habitat is Landschapsarchitectuur met zorg voor de natuur.

Paddock Paradise is een concept van de Amerikaanse natuurlijk bekapper Jaime Jackson dat beschreven staat in het boek “Paddock Paradise, A Guide to Natural Horse Boarding” uit 2006. Paarden leven voornamelijk op paddocks en paden (ook wel tracks genoemd) die deze paddocks verbinden. In België en Nederland liggen deze tracks meestal rond en door weilanden die niet of slechts beperkt opengesteld worden voor de paarden. Het aanbieden van kwalitatief hooi i.p.v. jonge sappige grassen, heeft een positieve invloed op de gezondheid van paarden. De paarden worden uitgenodigd om veel te bewegen door o.a. ruwvoer en water op een verschillende locatie aan te bieden. Dit heeft een positieve invloed op de  spijsvertering, het hoefmechanisme en de natuurlijke slijtage van de hoeven. De Nederlandstalige uitgave van het boek “Paddock Paradise: Een gids voor het natuurlijk houden van paarden”, is voor wat betreft België exclusief in de Viva Store te koop.

Permacultuur is een ontwerpwetenschap beschreven door de Australische biologen Bill Mollison en David Holmgren in het boek “Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements” uit 1978. Het heeft als doel om op een ecologisch duurzame manier een menselijke leefomgeving te ontwerpen die economisch stabiel is. Het is “ontwerpen met de natuur” en complexe ecosystemen uit de natuur dienen als voorbeeld. Een permacultuurontwerp kan één of meerdere doelen hebben zoals voedselvoorziening, productie van bouwmateriaal, brandstof, enz. We hebben een mooie collectie Permacultuur boeken in de Viva Store.

Landschapsarchitectuur is de kunst om esthetische landschappen te ontwerpen in functie van de behoeften en rekening houdend met bestaande waardevolle elementen.

Een Equi Habitat is veel meer dan een mooie leefomgeving voor paarden, het is een multifunctioneel belevingslandschap vol vormen, kleuren, geuren en smaken! Het is een harmonieus habitat voor paarden, mensen, kippen, vogels, nuttige insecten, enz., waarbij een holistische visie voorop staat en esthetische vormgeving en innovatieve technieken niet  onderdoen voor ecologie.

Door gebruik te maken van verschillende ondergronden op de track, zorgen we voor een optimale hoefslijtage. Waar nodig/mogelijk verzien we ook semi-bestratingen om ook het winterseizoen vlot door te komen. Extra elementen zoals een pool, track door het water, berg, boomstammen, een bostrack, enz. geven een extra meerwaarde.

In de basisuitvoering van het concept wordt er steeds een variatie aan (on)kruiden, hagen en bomen voorzien die als schuilplaats en/of voeding voor paarden en/of vogels kan dienen.

Zo introduceren wij bijvoorbeeld terug de meidoorn legheggen als afsluiting tussen de tracks en weiden. Ook integreren we veel wilgenstruiken, bomen, hagen, schermen en constructies aangezien deze twijgen net als verschillende (on)kruiden ideale supplementen aan het ruwvoer zijn. Door het ontwerp af te stemmen op de bewoners, kan ervoor gezorgd worden dat enkel de nieuwe twijgen en niet de schors van de bomen en struiken in het bereik van de dieren is. We moeten steeds voorkomen dat men de schors eet om te voorkomen dat de bomen dood gaan. Op deze manier is het mogelijk om ook op kleinere oppervlakten paarden te houden op een zo natuurlijk mogelijke manier. We benutten namelijk niet enkel de horizontale maar ook de verticale beschikbare ruimte. We maken dus beter gebruik van de (beperkte) beschikbare ruimte dan in het klassieke systeem.

Bij het inplannen van de gewassen wordt rekening gehouden met de bodem, zonstanden en de wind. Indien gewenst kunnen ook optionele pijlers zoals een permacultuur moestuin en/of houtproductie voor het maken van omheiningen, schermen, houtsnippers en als voedsel voor de paarden toegevoegd worden.

Te vaak zeggen we dat boeren niet duurzaam bezig zijn en op een onverantwoorde manier onze bodems uitputten. In veel gevallen is dit helaas nog steeds waar, maar laat ons niet iedereen over dezelfde kam scheren en laat ons vooral ook eens in eigen boezem durven kijken.  In de meeste gevallen staan er teveel paarden op een te kleine weide, waardoor de klassieke paardenhouderij een zeer intensieve belasting voor de bodem is. Paarden weiden zijn meestal ook arm aan humus door overbegrazing, gebruik van drijfmest, kunstmest en/of spuiten wat humus vernietigd. In de lage landen beschikken alle paardenhouders samen over een significant groot deel van de beschikbare grond. We roepen jullie allemaal op om een bijdrage te leveren aan de humus opbouw in de bodem. Humus toename staat gelijk aan het verhogen van de gezondheid van de bodem en verbetering van de kwaliteit van het voedsel wat wij onze paarden geven. Door de paarden voornamelijk op de tracks te houden, krijgt de bodem in de weiden de rust die nodig is om het natuurlijke regeneratie proces terug op gang te laten komen, zodat de biodiversiteit kan toenemen. De bodemconditie bepaald de kwaliteit van het voedsel dat er op groeit en dus ook de gezondheid van wie zich hiermee voedt.

Het “Equi Habitat”-concept is speciaal ontwikkeld voor het klimaat  en grondtypes zoals deze voorkomen in België en Nederland en om op kleine schaal te kunnen werken, maar kan ook perfect ingezet worden in grote paardenhouderijen. Of je nu 1000m2 of 10ha grond beschikbaar hebt om je paardendroom te verwezenlijken, een Equi Habitat is steeds de beste optie voor paard, mens en natuur. Zeker voor paarden die te dik zijn of gezondheidsklachten hebben, is een Equi Habitat de perfecte oplossing. Steeds vaker blijkt dat weidegang en te weinig beweging de oorzaak zijn van veel gezondheidsproblemen. Door de paarden (in het voorjaar) van de weide te houden, kunnen de grassen en de kruiden zich echt ontwikkelen, in combinatie met een gezonde bodem krijg je zo gebalanceerde paardenvoeding. In juli als het gras in het zaad staat kan er dan gehooid worden of kan de weidegang langzaam opgebouwd worden. Dit heeft tal van voordelen:

  • paarden verkiezen de graszaden en kruiden boven mals kort gras
  • stengelig uitgegroeid gras met minder suikers en eiwitten
  • zo kan het gras zichzelf doorzaaien en bespaar je op graszaad

In het “Equi habitat”-concept heeft elk wezen of gewas een functie en is de cirkel rond! We zien mest niet als een probleem dat we moeten afvoeren, maar als grondstof om compost te maken en energie op te wekken. De energie kunnen we gebruiken om te verwarmen, de compost gaat terug de weide op en kan ook gebruikt worden om groenten te kweken. We stimuleren de biodiversiteit en humusopbouw!

We blijven het “Equi Habitat”-concept verder ontwikkelen, doordat we blijven leren van onze paarden, de natuur en de wetenschap, komen we soms nog tot nieuwe inzichten die verwerkt worden in het concept, of die ons doen besluiten van bepaalde principes af te stappen.