Over Viva Concept

WHY: Waarom doen wij wat we doen?

Vanuit een passie voor natuur ontwikkelde wij het Equi Habitat concept. We streven naar een basis dierenrecht van 24/7/365 vrije beweging voor alle dierensoorten en in het bijzonder paarden. De uitdaging om paarden op een ecologisch verantwoorde manier te integreren in het landschap en dit in balans met de andere bewoners zoals kleine zoogdieren, amfibieën, insecten, vogels en een biodiverse selectie aan planten is de missie van Viva Concept. Bewustwording is de eerste stap naar een betere wereld voor natuur, dier en mens, maar enkel door elkaar te inspireren en samen de boodschap verder uit te dragen kunnen wij dat verschil maken!

HOW: Hoe zien wij dit vertaald naar de praktijk?

Viva Concept zet in op experimenteren, onderzoeken, documenteren en inspireren. Dit doen we voor en met mensen die naast dierenwelzijn ook de natuur hoog in het vaandel dragen. Een vogel hoort niet in een kooi dus een paard hoort niet in een afgesloten stal, zelfs niet al is deze 5 x 5 meter. Paarden het hele jaar door buiten laten zonder aangepaste maatregelen te treffen is gezien de hoge bezettingsgraad voor de beperkte oppervlakte in de Benelux helaas meestal geen optie. Dit heeft bij droogte tot gevolg dat weides veranderen tot paddocks en geen enkel leven nog een kans krijgt. In de winter krijg je door overbegrazing en overbetreding overal modder waardoor je steeds moet blijven vechten met een verstoord grasland dat niet meer in staat is om kwalitatief voedsel te leveren voor je paarden. Het Equi Habitat concept zorgt ervoor dat paarden 24/7/365 de nodige beweging krijgen door gebruik te maken van kleinere paddocks die met elkaar verbonden zijn via paden. Ze blijven in beweging door het aanbieden van hooi op verschillende locaties, kruidenstroken waarvan ze onder de draad van kunnen eten en overgroeiende takken van hagen en houtkanten. We zoeken voor elke uitdaging een oplossing in samenwerking met de natuur.

WHAT: Wat bieden wij aan om jou te helpen?

Inspireren doen we met cursussen op onze voorbeeld locatie Viva Ranch, maar ook een advies op jouw locatie behoort tot de mogelijkheden. Verder willen we inspireren door het schrijven van boeken en publicaties voor onze website en magazines. Door de introductie van het Equi Habitat label voor paard- en natuurverantwoorde projecten wordt onze missie verder uitgedragen. Verder kunnen wij je ook ondersteunen in een project van ontwerp tot uitvoering. Het samenstellen van een DHZ-pakket (afrastering, schuilstal, planten, basis infrastructuur, enz.) of zelfs de volledige aanneming van je project behoort allemaal tot de opties. Ook voor de meest volledige bodemanalyses, ecologisch verantwoord bemestingsadvies en zaden i.f.v. een biodiverse paardenweide of kruidenborder kan je bij ons terecht. Lees meer … 

Wat is het Equi Habitat label in een notendop?

Het Equi Habitat label werd in het leven geroepen om voorbeeldprojecten m.b.t. paardenwelzijn met respect voor het landschap en de natuur meer onder de aandacht te brengen. Het Equi Habitat label is er voor zowel particulieren paardeneigenaren die een voorbeeldfunctie willen opnemen, als voor pensioneigenaren die zich willen onderscheiden, want de vraag naar dit soort bewegingspensions is groter dan het aanbod. Alle projecten die voldoen aan de eerste 3 basispunten, minstens 1 bijkomend punt (4 t.em. 8) en de ambitie hebben om (op termijn) alle 8 punten om te zetten in de praktijk, kunnen het Equi Habitat label aanvragen. Voor het label wordt toegekend zal er een bezoek plaats vinden. Tijdens dit bezoek krijg je advies over waar nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Als onderdeel van dit bezoek krijg je een adviesverslag voor het realiseren van alle 8 punten, een gps-meeting en drone luchtfoto’s. Uiteraard krijg je ook het Equi Habitat label met het aantal sterren dat van toepassing is. Elk bijkomend punt t.o.v. de 3 basispunten resulteren in 1 bijkomende ster. Lees meer …  

Waar staat Viva Concept voor?

“Viva Concept” – vrij vertaald uit de neolatijnse talen – staat voor “Leve het paard!”, “Leve(n)de bodem!”, “Levende afrastering!” en “Leve het totaalconcept en de holistische aanpak”. Viva verwijst uiteraard ook naar “Viva la vida” of “Leve het leven” wat niets minder wil zeggen dan leef je leven en geniet van elk moment of “live life fully”, zoals het zo mooi klinkt in het Engels. Dit passen we ook toe in ons werk, vol passie verzorgen we de projecten waar we blij van worden en planten we tijdens ons pionierswerk de zaadjes voor de toekomst. We richten ons in eerste instantie enkel op mensen die hun paarden 24/7/365 vrije beweging gunnen met respect voor het landschap en de natuur. Door hen te helpen met het creëren van voorbeeldprojecten, kunnen zij weer nieuwe paardeneigenaars overtuigen van de positieve impact op de paarden en onze planeet.

Viva Concept, Viva Ranch en Equi Habitat zijn handelsmerken van Viva Group BE0633.810.965.