Voor je gaat ingrijpen op een landschap en de gewoontes van je paarden is het belangrijk dat je eerst je paarden en omgeving observeert. Paarden hebben namelijk zo hun gewoontes, looppaden en vaste mestplaatsen. Ook zijn er mogelijk plekken waar ze nerveus worden of gaan staan om te rusten. Naar het ontwerp toe is het belangrijk om deze te respecteren. Waar mogelijk behoud je dus de reeds gevormde paden en enkele van deze plaatsen.

Welke beplanting, bomen en strui­ken zijn er momenteel aanwezig? Heb je giftige exemplaren staan, houd dan rekening hoe deze best geïntegreerd worden. Giftig is in de meeste gevallen ook enkel na een zware overdosis van planten waar paarden normaal gezien zelfs niet van eten. Als ze er wel van eten zoals bijvoorbeeld de vers gevallen eikels is dit in geringe dosis zeker niet slecht voor ze. Je kan er ook voor zorgen dat je het stuk track onder de eik(en) in september en oktober afsluit voor de paarden. Er is in ieder geval geen enkel excuus om een eik te kappen. Heb je echter bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers staan haal die er dan maar snel uit. Alle Prunus soorten geven een risico op blauwzuur­vergiftiging bij paarden maar de Amerikaanse vogelkers wordt ook niet voor niets bospest genoemd, het is een invasieve exoot die inheemse soorten verdringt.

Februari is ook de maand bij uitstek om de waterbalans in kaart te brengen. Zo zijn er mogelijk stukken die onder water komen te staan of echt drassig zijn. Dit op zich moet geen reden zijn om er geen pad aan te leggen aangezien ze in de zomer perfect begaanbaar kunnen zijn. Wel geeft dit aan welke stukken van je track je in de winter en meest natte weken van het jaar best afsluit. Modder voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Het laagste punt is in veel gevallen ideaal voor de aanleg van een veedrinkpoel. Een centraal punt op je perceel of in het landschap is dan weer ideaal als locatie voor een berg waarop paarden een goed uitzicht hebben en bijvoorbeeld de dreiging van het maïs etende monster dat aan het oogsten is beter kunnen inschatten.

In veel gevallen zullen paarden bijgevoerd moeten worden met hooi. Zoek naar een centrale en bereikbare locatie voor de opslag van het hooi, berging en de schuilstal. Informeer je m.b.t. eventuele vergunningen voor wat betreft (schuil) stallen, poelen en reliëf­-wijzigingen. De mogelijkheden en beperkingen kunnen sterk ver­schillen afhankelijk van de geografische en kadastrale kenmerken.


Dit artikel maakt deel uit van de reeks: In één jaar van weide, over Paddock Paradise, tot Equi Habitat

Elke maand publiceren wij een nieuw artikel uit deze reeks, een samenvatting van deze 12 artikels werd gebundeld tot één artikel in het EquiDay magazine 2018 dat op 13 oktober 2018 op het EquiDay evenement gratis beschikbaar zal zijn en later dit jaar ook digitaal geraadpleegd zal kunnen worden.

Comments are closed.