Adviesmogelijkheden zijn er voor elk project waarin men ook verder wenst te kijken dan enkel de paarden. In een Equi Habitat komen paarden samen met de andere bewoners van het landschap op de eerste plaats.
Een advies kan afhankelijk van de insteek 1 uur tot een ganse dag in beslag nemen en is er dus voor elk budget. Adviezen worden enkel op de locatie geven en niet via email of telefonisch. Ik kan je adviseren over diverse thema’s:

  • Inrichting van een Equi Habitat
  • Composteren, bodem- en weidebeheer
  • Vergunningen (Vlaanderen)
  • Milieu & mestwetgeving (Vlaanderen)
  • Subsidiemogelijkheden (Vlaanderen)

Voor het advies start leggen we vast wie hierin de leiding neemt. Heb je al een strak plan en wil je deze binnen een minimale tijd toetsen op een aantal vlakken … dan kan dit en vraag je maar raak. Heb je graag na 2 à 5 uur ter plaatse een goed idee van de mogelijkheden en enkele aanbevelingen waarmee je direct aan de slag kan, dan volg ik graag het logische proces waarbij we het geheel stap voor stap doorlopen en eventueel met een potlootschets op luchtfoto een basis ontwerp opbouwen.

 

Dit stappenplan gaat als volgt:

  •  Verkenning en  inventarisatie van de locatie (10 à 60 minuten)
  • Overlopen wensenlijstje op basis van een checklist
  • Wensen en mogelijkheden op elkaar afstemmen tot dat de grote lijnen goed zitten

Voor ik een ontwerpopdracht aanneem start ik steeds met een advies ter plaatse. Tijdens dit advies wordt er steeds automatisch een site inventarisatie gemaakt met video, foto en eventuele drone opnames. Een advies met potloodschets geeft dus steeds voldoende input om eventueel een digitaal voorontwerp uit te werken moest dit wenselijk zijn. Of ik het ontwerp verder digitaal ga uitwerken hangt af van beide partijen. Als het nodig is, de klik er is en de agenda laat het toe, dan zetten we ook die volgende stap naar een echt digitaal ontwerp met alle details. Ik vind het belangrijk om op het einde van elke stap meerwaarde gebracht te hebben in alle projecten. Een verbintenis gaan we dus ook enkel stap per stap aan zolang alle partijen zich hier goed bij voelen.

Moest tijdens het advies blijken dat het toch niet is wat je ervan had verwacht, dan kan dit ook steeds na 1u al beëindigd worden. Wil je voor het advies eerst een verkennend gesprek? Dan kan dit steeds tijdens een infosessie of cursus op onze locatie! Ben je nu al overtuigd dat een advies je zal verder helpen bij je project, dan mag je dit contract doornemen, onderteken en versturen. Dit zorgt ervoor dat aanbod en verwachtingen vooraf op elkaar afgestemd zijn en alles in regel is m.b.t. de privacy wetgeving i.f.v. het videoverslag dat standaard voorzien wordt bij elk advies. Verder geeft het je een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en tarieven. Ook zorgt het ervoor dat ik direct beschik over de basis gegevens die belangrijk zijn bij het advies en mij de mogelijkheid geven om luchtfoto’s en de nodige informatie en formulieren met juiste gegevens vooraf af te drukken i.f.v. het advies ter plaatse.

Hou er wel rekening mee dat gezien de overvolle agenda nieuwe adviesvragen pas ingepland kunnen worden vanaf begin april 2020.