Equi Habitat

Wat is een Equi Habitat?

Een Equi Habitat is het antwoord op de uitdaging om paarden op een ecologisch verantwoorde manier te integreren in het landschap met respect voor de natuur. De basis is een track systeem voor paarden zoals beschreven in het boek “Paddock Paradise, A Guide to Natural Horse Boarding” uit 2006 van de Amerikaanse natuurlijk bekapper Jaime Jackson. Dit boek werd in 2016 vertaald naar het Nederlands en is voor België exclusief bij Viva Concept te koop, ook de Franstalige versie van het boek hebben we in ons gamma. In een Equi Habitat kijken we ook naar de andere bewoners van een habitat waar paarden het goed hebben, zoals kleine zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels. Voor een Equi Habitat wordt landschapsarchitectuur toegepast die rekening houdt met de Permacultuur ontwerpprincipes, een ecologisch verantwoord ontwerp oplevert en aangepaste beplanting voorziet. Er wordt gewerkt met duurzame materialen en met een natuurlijk weidebeheer wordt er extra aandacht besteed aan de bodem voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland, meer biodiversiteit en dus gezondere voer voor de paarden. Door de paarden voornamelijk tracks te houden, krijgt de bodem in de weides en platzones de rust die nodig is om het natuurlijke regeneratie proces terug op gang te laten komen, zodat de biodiversiteit kan toenemen. De bodemconditie bepaald de kwaliteit van het voedsel dat er op groeit en dus ook de gezondheid van wie zich hiermee voedt.

Het “Equi Habitat”-concept is speciaal ontwikkeld voor het klimaat en grondtypes zoals deze voorkomen in België en Nederland en om op kleine schaal te kunnen werken, maar kan ook perfect ingezet worden in grote paardenhouderijen. Of je nu 1000m2 of 10ha grond beschikbaar hebt om je paardendroom te verwezenlijken, een Equi Habitat is steeds de beste optie voor paard, mens en natuur. Zeker voor paarden die te dik zijn of gezondheidsklachten hebben, is een Equi Habitat de perfecte oplossing. Steeds vaker blijkt dat weidegang en te weinig beweging de oorzaak zijn van veel gezondheidsproblemen. Door de paarden (in het voorjaar) van de weide te houden, kunnen de grassen en de kruiden zich echt ontwikkelen, in combinatie met een gezonde bodem krijg je zo gebalanceerde paardenvoeding. In juni-juli als het gras in het zaad staat kan er dan gehooid worden of kan de weidegang langzaam opgebouwd worden.

Wat is het Equi Habitat label?

Het Equi Habitat label werd in het leven geroepen om voorbeeldprojecten m.b.t. paardenwelzijn met respect voor het landschap en de natuur meer onder de aandacht te brengen. Het Equi Habitat label is er voor zowel particulieren paardeneigenaren die een voorbeeldfunctie willen opnemen, als voor pensioneigenaren die zich willen onderscheiden, want de vraag naar dit soort bewegingspensions is groter dan het aanbod.

Alle projecten die voldoen aan de eerste 3 basispunten, minstens 1 bijkomend punt (4 t.em. 8) en de ambitie hebben om (op termijn) alle 8 punten om te zetten in de praktijk, kunnen het Equi Habitat label aanvragen. Voor het label wordt toegekend zal er een bezoek plaats vinden. Tijdens dit bezoek krijg je advies over waar nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Als onderdeel van dit bezoek krijg je een adviesverslag voor het realiseren van alle 8 punten, een gps-meeting en drone luchtfoto’s. Uiteraard krijg je ook het Equi Habitat label met het aantal sterren dat van toepassing is. Elk bijkomend punt t.o.v. de 3 basispunten resulteren in 1 bijkomende ster.

Bij het bezoek zal er gebruik gemaakt worden van een checklist met exacte criteria als basis voor het adviesverslag en de toekenning van het aantal sterren. Deze criteria kunnen voor het bezoek opgevraagd worden en maken onderstaande uitgeschreven punten objectief meetbaar.

  1. 24/7/365 vrije beweging in kudde, in een track systeem: In een Equi Habitat krijgen paarden de nodige beweging en vinden ze het sociaal contact waar ze van nature nood aan hebben. Ze leven 24 op 7 het hele jaar rond in kuddevorm op paddocks die met elkaar verbonden zijn via tracks (paden rond en/of door het weiland). Paarden het hele jaar door buiten laten zonder aangepaste maatregelen te treffen is gezien de hoge bezettingsgraad voor de beperkte oppervlakte in de Benelux helaas meestal geen optie. Dit heeft bij droogte tot gevolg dat weides veranderen tot paddocks en geen enkel leven nog een kans krijgt. In de winter krijg je door overbegrazing en overbetreding overal modder waardoor je steeds moet blijven vechten met een verstoord grasland dat niet meer in staat is om kwalitatief voedsel te leveren voor je paarden. Door op meerdere plaatsen van de track hooi aan te bieden en ervoor te zorgen dat de paarden kruiden, takken en bladeren kunnen eten die onder, door of over de schrikdraad groeien blijven ze steeds in beweging. Van nature

 

  1. Duurzame afrastering: In een Equi Habitat wordt de afrastering uitgevoerd met duurzame materialen. Zoals kastanje palen uit ecologisch beheerde Franse natuurparken en schrikdraad toebehoren die in de Benelux gefabriceerd worden. Schrikdraad, koord of lint is steeds in een donkere tint uitgevoerd zodat het geheel mooi kan opgaan in het landschap. Achter een afrastering staan de stammen van bomen en kernen van struiken veilig uit het bereik van de paarden. Overgroeiende takken en bladeren maken deel uit van gezonde voeding voor paarden.

 

  1. Natuurlijk (drink)water: In een Equi Habitat wordt het regenwater van de eventuele schuilstallen opgevangen en aangeboden als drinkwater voor de paarden. Indien de locatie er geschikt voor is beschikt het Equi Habitat ook over een poel. Paarden verkiezen in de meeste gevallen regen en poelwater boven grond- of leidingwater. Water is onontbeerlijk in elk ecosysteem en brengt leven in het landschap. Daarom is het ook belangrijk dat een deel van de poel uitgerasterd is zodat deze niet volledig toegankelijk is voor de paarden.

 

  1. Schaduw van bomen en takkenhooi van knotbomen:In een Equi Habitat staan verschillende soorten bomen die schaduw verzorgen voor de paarden. Indien het past in het landschap ook knotbomen. De gesnoeide takken van knotbomen zijn gezond voor paarden en kunnen ook gebruikt worden voor vlechtwerk of voor het aanvullen van de takkenwal. Steenuilen bouwen hun nesten in knotbomen. Daarnaast kan er ook geopteerd worden voor een hoogstamboomgaard.

 

  1. Hagen, heggen, houtkanten en/of takkenwallen:In een Equi Habitat heb je heggen, hagen, houtkanten en/of takkenwallen die dienen als ruwvoer, afscherming en natuurlijk schuilplaats voor de paarden, maar ook als nestplaats en voedsel voor vogels, egels, enz. Er kan ook geopteerd worden voor een fruithaag van appel, peer of kleinfruit.

 

  1. Kruidenstroken als faunarand:In een Equi Habitat zijn kruidenstroken voorzien, door deze gedeeltelijk aan te leggen onder en achter de afrastering kunnen de kruiden zich goed ontwikkelen en kunnen ook de eenjarige kruiden zich uitzaaien. Zo kunnen de paarden langs de kanten van de track ook steeds de natuurlijke apotheek aanwenden indien nodig. Kruidenstroken zijn ook ideale faunaranden voor hazen, egels en andere kleine zoogdieren. Vlinders, nuttige insecten en vogels vinden er voedsel. Ook de paarden kunnen eventuele uitgerasterde faunaranden in de weides vanaf het najaar af en toe bezoeken om te grazen.

 

  1. Kruidenrijk grasland: In een Equi Habitat is het aandeel Engels raaigras max. 20% en kunnen de paarden verschillende kruiden, bloemen en grassen uitzoeken. Zo krijgen ze gevarieerde voedingstoffen binnen. Vlinders, nuttige insecten en vogels worden aangetrokken door de verschillende gewassen.

 

  1. Natuurlijk weidebeheer met kringloop van paardenmest:In een Equi Habitat wordt paardenmest verwerkt tot compost of bokashi en zo opnieuw ingezet voor het bemesten van de weides. Externe drijfmest en kunstmest worden niet gebruikt, eventuele tekorten worden aangevuld met bodemverbeteraars van natuurlijke oorsprong. Een goed bodemleven is de basis voor gezonde gewassen en dus goed ruwvoer. De bemesting wordt niet afgestemd op maximale opbrengst van suiker- en eiwitrijke gewassen maar is vooral afgestemd op het ontwikkelen van een voor paarden gezond kruidenrijk grasland.