Wat vorige zomer voor Viva Concept starte als een studieproject, groeide uit tot een landschapsontwikkelingsprogramma met verschillende grote projecten voor de komende jaren. Zo werden er op de Kasteelhoeve in Wange i.s.m. RLZH al meer dan 10.000 bomen en struiken aangeplant als voedselbos voor de paarden en meer dan 3 kilometer meidoornhaag als weideafrastering. Voor  2020 en 2021 zetten we samen met de Kasteelhoeve Wange, bekend als meest duurzame seminarielocatie en gastenverblijf ter wereld (‘International Green Key Award), opnieuw in op natuurcreatie en meer biodiversiteit met 3 grote projecten.

Van productiebos naar natuurbos

De 2 hectare bos op de Kasteelhoeve bestaat voor een groot deel uit populieren. Populieren zijn snel groeiend, worden snel oud en doorstaan de tand des tijds niet. De meeste populieren in het Kasteelhoevebos liepen naar het einde van hun levensduur en vormen zo ook een risico voor wandelaars. In samenwerking met Steunpunt Bos van de provincie Vlaams-Brabant werd beslist om de populieren dit najaar te kappen. De bestaande inheemse bomen worden zoveel mogelijk behouden en in de plaats van de populieren worden een 15- tal soorten inheemse bomen aangeplant waaronder zomereik, winterlinde, boskers, zwarte els, enz. Zo wordt een bos gecreëerd dat nog vele generaties na ons in een ecologisch evenwicht verder zal groeien tot een natuurbos met eeuwenoude bomen.

Van rechte waterloop tot meanderende rivier

De rivier de Kleine Gete werd in 1969 rechtgetrokken i.f.v. landbouwdoeleinden en om een versnelde afvoer van water te kunnen bewerkstelligen. In 2021 zal de Kleine Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve grotendeels terug haar oorspronkelijke meanders krijgen. Voor dit project werken we samen met Ontwerpbureau Pauwels, RLZH, de stad Landen en de Vlaamse milieumaatschappij Het wordt een grote meerwaarde voor fauna, flora en de landschappelijke belevingswaarde. Dit VMM project kadert i.f.v. een beter waterkwantiteitsbeheer en de EU Kaderrichtlijn Water 2027.

Van weideland naar voedselbos

We planten een voedselbos aan rond de grote permacultuur moestuin met vaste groentebedden. Een voedselbos is een bos dat gericht is op de productie van o.a. fruit, noten en kruiden, en door zijn natuurlijk en organisch dynamiek ook een grote meerwaarde biedt voor inheemse fauna en flora. Bovendien creëert het een optimaal microklimaat voor de moestuin door een betere windbescherming en vochthuishouding. Daarnaast zal, door de plaatsing van een boomstam met karrewiel in het voedselbos, de ooievaar ook opnieuw uitgenodigd worden om te komen broeden in de Getevallei.

Cursussen op deze unieke lokatie

Kasteelhoeve Wange is ook de locatie waar onze cursussen doorgaan, hier een cursus/vakantieweekend met overnachting van maken behoort tot de opties! Wil je meer weten over deze unieke lokatie, neem dan zeker deze brochure door:

 

 

 

Comments are closed.